The Soda PopKakang kawah, adi ari-ari, getih, puser, kadang ingsun papat kalimo pancer,
kabeh kadang ingsun kang metu saka margo
ino lan kang ora metu saka margo ino,
kabeh kadang ingsun kang ora katon miwah kang ora karawatan,
kabeh kadang ingsun kang lahir bareng sadino sawengine karo aku - Aku arep mangan, ewang-ewangono.


Kabeh sedulur alusku, aku arep
turu, reksanen aku sajerone turu, yen ana
kang ngganggu utawa mbebayani tandangono
utawa gugahen aku.


Aku iyo Urip[Home]
© 2009 Primbon eMWe eLTe
Gerbang Dunia Mistis dan Alam Gaib