80s toys - Atari. I still haveUnine Kewan

UNINE :
Jaran ( mbengingeh,mbeker )
Wedus ( embek )
Sapi ( mbengah )
Kebo ( ngoek )
Kucing ( ngeong )
Asu ( njegog , mbaung )
Macan ( nggero,nggemprong )
UIa ( ngekek, ngerik )
Kodhok ( ngorek )
Tawon ( mbrengengeng ) Gajah ( ngempret )
Merak ( nyangungong ) Kethek ( mere )
Jago ( kluruk )
Manuk ( ngoceh )
Pitik alas ( nyakiler )
Gangsir ( ngenthir )
Jangkrik ( ngerik )
Gareng ( ngereng )
Gemak ( melung )
[Home]
1 | 2353