Aji Sang Katresnan (pengasihan-kejawen)

syarat: puasa mutih 3 hari / 7hari
mantra:
hong welahing awegenam astu nakmas sidep premanem
sang katresnan gendongen aku, lepasna panca bayaku tutna sesejaku,tutna anggonku duwe
seja, kekarepan ndayuh si jabang bayine.........(nama ) ojo pati-pati mari welas asih karo aku yen durung kaling-kalingan bumi sing tak incik iki (gejuk bumi 3x)
1 | 3459[Home]
© 2009 Primbon eMWe eLTe
Gerbang Dunia Mistis dan Alam Gaib

pacman, rainbows, and roller s