PolaroidJenenge Anak Kewan

ANAK :
Yuyu ( beyes )
Asu ( kirik )
Kethek ( munyuk )
Kidang ( kompreng )
Welut ( udet )
Babi ( gembluk )
Kodhok ( precil )
Baya ( krete )
Ngangrang ( kroto )
Urang ( grogo )
Tuma ( kor )
Tikus ( cindhil )
Banteng ( wareng )
Singo ( dibal )
Macan(gogor)
Sapi ( pedhet )
Pitik ( kuthuk )
Bebek ( meri )
Kebo ( gudel )
Kancil ( kenthi )
Bulus ( ketul )
Bandeng ( nener )
Kucing ( cemeng )
Ula ( ucel / kisi )
Kemonggo ( criwi )
Cecak ( sawiyah )
Celeng ( genjik )
Lele ( jabrisan )
Lutung ( kowe )
Merak ( kuncung )
Menjangan ( komprang )
Gajah ( bledug )
Warak ( plencing )
Kadhal ( tobil )
Cacing ( lur )
Jaran ( belo )
Jangkrik ( gendholo )
Emprit ( cindil )
Dara ( piyek )
Lawa ( kampret )
Lintah ( pacet )
Manuk ( piyek )
Menthok ( minthi )
Banyak ( blengur )
Kinjeng ( senggutru )


1 | 1212[Home]
© 2009 Primbon eMWe eLTe
Gerbang Dunia Mistis dan Alam Gaib